Estoniakatastrofen i massmedierna

Estoniakatastrofen och händelserna efteråt har naturligtvis ägnats stort utrymme i alla massmedier. SPF har gått igenom vad som publicerats om förlisningen, räddningsarbetet samt regeringars och olika myndigheters agerande efter katastrofen.

Tyvärr är huvuddelen av detta material inte tillgängligt i Estoniasamlingen. Med endast två undantag har ansvariga på TV, radio och tidningar sagt nej till att göra sitt nyhetsmaterial tillgängligt i Estoniasamlingen. Som skäl till avslag har man angett avtal och lagen om upphovsrätt. Några företag motiverade sina avslag med att Personuppgiftslagen (PUL) lägger hinder i vägen för publicering. Sveriges Radio hänvisade till att företaget har som policy att inte lämna ut eget material eftersom man då inte kan kontrollera hur det används.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Upsala Nya Tidning (UNT) har generöst ställt sitt material till Estoniasamlingens förfogande (se Nyhetssök).

SVT har lagt ut ett antal inslag om Estonia via ”SVT Play” på sin hemsida och Estoniasamlingen har länkar dit.