Personförteckning

Denna namnlista upptar personer som ur olika aspekter varit engagerade i frågor rörande M/S Estonias förlisning. Många av dessa personer har intervjuats av Internationella Haverikommissionen (JAIC) och Analysgruppen för en granskning av Estoniakatastrofen och dess följder - klicka här för att se förteckningen över intervjuade personer.

Alla samtal har dokumenterats skriftligt och vissa har spelats in på ljudband. Ett antal av dessa ljudupptagningar har digitaliserats och finns för avlyssnande på Estoniasamlingen - klicka här för att gå dit.

Klicka här för att se en kronologisk förteckning över viktiga händelser.

Simo Aarnio Sjökapten. Expert i den finska delen av JAIC. Arnio avled 1 januari, 1996.
Juri Aavik Linjelots på M/S Estonia vid haveriet. Tjänstgjorde växelvis med Karl Karell.
Tormi Ainsalu Andrestyrman på M/S Estonia som sände det första may-day-anropet.

Här kan du lyssna till Ainsalus nödanrop från M/S Estonia, del 1 respektive del 2.
Anders Andersson Sjökapten som engagerades av Nordström & Thulin i samband med omflaggningen av fartyget från Wasa King till Estonia. Efter övertagandet arbetade han en period som supervisor för M/S Estonias befälhavare.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Andersson.
Jan Andersson Linjelots på M/S Isabella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten
Sten Andersson Fd utrikesminister. Ledamot i Etiska rådet.
Sten Andersson Sjökapten, Sjöfartsverket. Svensk observatör i JAIC.

Lyssna till Analysgruppens samtal med Sten Andersson.
Arvo Andresson Befälhavare på M/S Estonia, som omkom vid fartygets haveri.

Läs TT-telegram från 6 maj 1996
Läs TT-telegram från 27 februari 1997
Lillemor Arvidsson Ordförande i Kommunalarbetareförbundet vid tiden för M/S Estonias haveri. Ledamot av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Miroslaw Balka Polsk konstnär som utformat minnesvården på Djurgården i Stockholm.

Läs mer om minnesvården här.
Se TV-inslag från invigningen av minnesvården.

Läs TT-telegram från 4 mars 1997
Läs TT-telegram från 26 september 1997
Greg Bemis Amerikan som deltog i dykningar vid M/S Estonia sommaren år 2001.

Se reportage om dykningarna.

Läs TT-telegram från 2 september 2000
Läs TT-telegram från 10 september 2000
Gunnar Bendréus Den internationella stödgruppens (DIS) förste ordförande.

Se ett TV-reportage där han kommenterar dykningarna år 2000.
Kersti Berendsen Estniska anhörigföreningen Memento Mare.
Lennart Berglund Ordförande för anhörigorganisationen SEA – Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga.

Se TV-samtal mellan Lennart Berglund och statsrådet Mona Sahlin angående regeringsbeslutet att inte bärga omkomna, del 1 och del 2
Carl Bildt Avgående statsminister när M/S Estonia förliste.

Klicka här för att se Regeringens presskonferens 28 september 1994 med statsminister Carl Bildt och kommunikationsminister Mats Odell.
Läs minnesanteckningar från samtal mellan företrädare för Analysgruppen och Carl Bildt.
Leni Björklund Ledamot i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.

Se även ett bildspel från minneshögtiden på Djurgården i Stockholm den 28 september 2004, där Björklund deltog.
Anders Björkman Skeppsbyggnadstekniker som engagerat sig mycket i debatten om orsaken till M/S Estonias haveri.
Mats Björud VD för svenska Estline AB.
Leif Bogren Passagerare som överlevde katastrofen. Har skrivit boken Därför överlevde jag Estoniakatastrofen.
Morten Boje Hviid Passagerare som lyckades rädda sig. Har skrivit boken Jeg ville overleve.
Hans Braf Lots som lotsat M/S Estonia vid flera tillfällen och som bland annat utfrågats om kaptenens på M/S Estonia kompetens.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Hans Braf m.fl.
Kristina Brandänge Chef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus. Initiativtagare till en undersökning om de anhörigas fysiska och psykiska tillstånd.

Läs TT-telegram från 15 september 1997
Läs TT-telegram från 27 november 1997
Läs TT-telegram från 21 oktober 1998
Hanna Brogren Press- och informationsansvarig i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Bertil Calamnius Ordförande i AgnEf, Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning.

Se TV-inslag där Calamnius kommenterar Jutta Rabes andra dykning i augusti 2001.
Ingvar Carlsson Tillträdande statsminister när Estonia förliste.

Lyssna på TV-inslag där Ingvar Carlsson säger att alla ansträngningar bör göras för att bärga Estonia. I ett TV-inslag från 15 december 1994 motiverar sedan Ingvar Carlsson på en presskonferens varför Estonia inte ska bärgas. Läs vidare om bärgningsfrågan. Lyssna på samtal mellan Carlsson och Analysgruppen.

Läs TT-telegram från 15 december 1994
Dave Cawson Arbetsledare vid Rockwaters dykningar vid M/S Estonia hösten 1994.
Lars Christiansson Presschef hos avgående statsminister Carl Bildt när M/S Estonia förliste. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Christiansson och Analysgruppen.
Birgitta Dahl Talman 1994-2002. Hon medverkade vid flera högtidlighållanden för att hedra de omkomna.

Läs TT-telegram från 12 november 1994
Läs TT-telegram från 28 september 1997
Inger Davidsson Rikdsdagsledamot som representerar Kristdemokraterna.

Klicka här för att se TV-inslag om Greg Bemis dykningar där bland annat Inger Davidsson intervjuas.
Mats Ekdahl Generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar som fick Regeringens uppdrag att samla in material och skapa Estoniasamlingen.

Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde som myndighet vid utgången av år 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen ligger från och med den 1 januari 2009 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ingemar Eklund Styrman på M/S Mariella under olycksnatten. Mariella var det fartyg som anlände först till olycksplatsen.
Ann-Louise Eksborg Jur. kand., generaldirektör vid Statens haverikommission. Medlem i JAIC:s svenska del från 16 juni 1997.

Läs TT-telegram från 2 september 2000
Läs TT-telegram från 1 juni 2006
Jan-Peder Enlund Styrman på Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Olof Eriksson Styrman på M/S Isabella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Björn von der Esch Fd riksdagsledamot för Kristdemokraterna som engagerat sig i Estoniafrågan.
Olof Forssberg Jur.kand. Generaldirektör vid Statens haverikommission. Medlem i JAIC:s svenska del t.o.m. 27 maj 1997.

Forsbergs medverkan i Haverikommissionen nämns här, i ett TV-reportage från 3 december 1997.

Läs TT-telegram från 26 maj 1997
Läs TT-telegram från 8 mars 2001
Sten-Christer Forsberg Rederichef vid Nordström & Thulin, Estlines svenska delägare. Han satt också i Estlines styrelse.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Forsberg.
Johan Franson Chefsjurist vid Sjöfartsverket vid den tid M/S Estonia förliste. Han ansvarade för Sjöfartsverkets rapport till Regeringen om de tekniska och legala förutsättningarna att omhänderta omkomna från fartyget. Han ledde också regeringsuppdraget till Sjöfartsverket att analysera konsekvenserna av en bärgning. Franson blev senare chef för Sjöfartsinspektionen.

Klicka här för att se presskonferens 11 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och Sjöfartsverkets juridiske chef Johan Franson presenterar Sjöfartsverkets utredning om de tekniska och legala förutsättningarna för att bärga fartyget.
Lyssna på samtal mellan Johan Franson och Analysgruppen.

Läs TT-telegram från 12 december 1994
Läs TT-telegram från 6 juli 1995
Läs TT-telegram från 24 september 1995
Läs TT-telegram från 28 februari 1996
Läs TT-telegram från 25 oktober 1996
John Graffman Ansvarig på VINNOVA för sjunkförloppsstudien.
Lars Grundberg Svensk ambassadör i Tallinn vid tiden för M/S Estonias förlisning.

Lyssna på samtal mellan Grundberg och Analysgruppen.

Läs TT-telegram från 28 september 1994
Robert Grundin Rättsläkare som ansvarade för en rapport hösten 1994 om de rättsmedicinska förutsättningarna för ett omhändertagande och identifiering av omkomna efter Estoniakatastrofen.

Utskrift av Analysgruppens samtal med Robert Grundin.

Läs TT-telegram från 4 oktober 1994
Lars H Gustafsson Barnläkare som arbetat mycket med humanitära frågor. Ledamot i Etiska rådet.
Siv Gustavsson Politiskt sakkunnig, kommunikationsdepartementet, med ansvar för Estonia-frågor.

Läs TT-telegram från 9 december 2000
Gunnel Göransson Statens Haverikommission. Administratör i JAIC.
Jonas Hafström Utrikespolitisk rådgivare till avgående statsminister Carl Bildt, när M/S Estonia förliste. Han medföljde statsministern till statsministermötet i Åbo den 28 september 1994. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Hafström och Analysgruppen.
Uno Hagelberg Överåklagare som tog initiativ till en förundersökning angående M/S Estonias haveriorsak.

Läs utskrift av samtal rörande förundersökningen mellan Hagelberg, Tomas Lindstrand och en sekreterare i Analysgruppen.

Läs TT-telegram från 18 september 1998
Olle Hammarström Ordförande för Kooperationens anhöriggrupp.

Läs TT-telegram från 28 september 1997
Gustav Hanuliak Tidigare mättnadsdykare som engagerades av Sjöfartsverket för att följa dykningarna vid M/S Estonia hösten 1994.

Lyssna till Analysgruppens samtal med Hanuliak.

Läs TT-telegram från 11 mars 2001
Sara Hedrenius Passagerare som lyckades rädda sig.

Läs TT-telegram från 29 september 1994
Läs TT-telegram från 19 september 2004
Peter Paul Heinemann Läkare och ledamot i Etiska rådet.
Tage Hellgren Passagerare som överlevde katastrofen.
Kerstin Henriksson Anhörig som engagerat sig mycket i bärgningsfrågan.
Juhan Herma Överstyrman på M/S Estonia.

Lyssna till mayday-anropet från M/S Estonia där hans röst hörs.
Gunnar Hermansson Pensionerad dykare som engagerat sig i Estoniafrågan.
Mats Hillerström Passagerare på M/S Estonia som räddades.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Hillerström.

Läs TT-telegram från 30 maj 1995
Johan Hirschfeldt Hovrättspresident som utredde förekomsten av hemliga vapentransporter på M/S Estonia.

Klicka här för att läsa Hirschfeldts utredningsrapport.

Läs TT-telegram från 2 december 2004
Läs TT-telegram från 21 januari 2005
Läs TT-telegram från 22 maj 2006
Ulf Hobro Teknisk inspektör vid Nordström & Thulin, Estlines svenska delägare.

Lyssna på samtal mellan Hobro och Haverikommissionen.
Peter Holtappels Medlem i den tyska utredningsgrupp som Meyervarvet tillsatte för att utreda haveriorsaken. M/S Estonia byggdes av Meyervarvet.

Utredningsgruppens hemsida: www.estoniaferrydisaster.net

Läs TT-telegram från 12 februari 1995
Läs TT-telegram från 15 mars 1995
Läs TT-telegram från 4 december 1997
Ray Honour Projektledare vid Rockwater A/S som genomförde dykningar vid haveristen hösten 1994.
Werner Hummel Sjökapten som ingick i den tyska utredningsgrupp som utredde haveriorsaken på uppdrag av Meyervarvet – det varv som byggde M/S Estonia.

Utredningsgruppens hemsida: www.estoniaferrydisaster.net

Läs TT-telegram från 28 november 1997
Läs TT-telegram från 14 september 2000
Mikael Huss Tekn. dr. som var expert i svenska delen av JAIC.
Jukka Häkämies Chef för finska Sjöfartsinspektionen och finsk observatör i JAIC.
Kent Härstedt Passagerare som lyckades rädda sig. Har skrivit boken Det som inte kunde ske.

Läs TT-telegram från 29 september 1994
Läs TT-telegram från 5 oktober 2001
Anders Iacobaeus Rättschef på Justitiedepartementet när M/S Estonia förliste.
Heimo Iivonen Konteramiral och direktör för Finlands sjöräddningssällskap. Medlem i JAIC:s finska del.
August Ingerma Fil. Dr. expert i JAIC:s estniska del.
Heino Jaakula Skeppsbyggare och avdelningschef vid estniska sjöfartsstyrelsen. Medlem i den estniska delen av internationella haverikommissionen (JAIC)från 30 juli, 1996.
Kaj Janérus Chef för Sjöfartsverket när M/S Estonia förliste.
Henry Johansson Linjelots på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Lennart Johansson Kontaktperson för Föreningen Anhöriga Estonia (FAE).
Risto Jussilainen Överstyrman på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Christina Jutterström Chefredaktör för Dagens Nyheter vid tiden för M/S Estonias förlisning. Ledamot i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Henrik S. Järrel Fd riksdagsledamot för Moderaterna som engagerat sig i Estoniafrågan.
Hannes Kadak Maskinist på M/S Estonia som räddades. Klicka här för att lyssna till ett samtal med Kadak.
Peter Kannussaar Andrestyrman på M/S Estonia.
Karl Karell Sjökapten som arbetade som överstyrman på M/S Estonias föregångare Nordestonia och som tjänstgjorde som linjelots på M/S Estonia, växelvis med Juri Aavik.

Lyssna på samtal mellan Karell och Haverikommissionen.
Tuomo Karppinen Teknisk direktör, forskningschef vid Finlands tekniska forskningsinstitut. Medlem i JAIC:s finska del.
Helje Kaskel Kontaktperson för anhörigorganisationen Estonian Litigation Association.
Åsa Kastman Heuman Rätts- och expeditionschef vid Kommunikationsdepartementet.
Tiit Kaurla Civilingenjör vid estniska Transport- och kommunikationsministeriet. Administratör i JAIC.
Kaimar Kikas Fjärdestyrman på M/S Estonia.
Caroline Krook Domprost i Stockholm när M/S Estonia förliste. Senare biskop i Stockholms stift. Ledamot i Fjärdestyrman på Etiska rådet.

Lyssna på samtal mellan Krook och Analysgruppen.
Margus Kurm Estnisk åklagare som lett en undersökning om omständigheter kring M/S Estonias förlisning. Han redovisade sitt arbete vid ett internationellt forskarmöte i Glasgow den 11 maj 2007.

Läs TT-telegram från 3 mars 2005
Läs TT-telegram från 30 mars 2006
Claes Källström Projektledare i SSPA:s sjunkförloppsstudie.

Läs TT-telegram från 17 maj 2008
Läs TT-telegram från 27 september 2009
Monika Köpsén Ordförande i Stöd- och brottsofferföreningen i Vilhelmina.
Björn Körlof Generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar som hösten 1996 fick Regeringens uppdrag att ansvara för kontakter med och information till de anhöriga.
Kari Larjo Sjökapten. Expert i JAIC:s finska del från 27 februari 1996.
Johan Larsson Ytbärgare som deltog i räddningsarbetet.
Här kan du ta del av ett TV-inslag där han intervjuas.
Uno Laur Sjökapten och styrelseordförande för Consulting of Merchant Marine Ltd. Ordförande i den internationella haverikommissionen från 24 september, 1996 och därmed medlem i den estniska delen av JAIC.

Läs TT-telegram från 24 september 1996
Reidunn Laurén Biträdande justitieminister i den vid förlisningen avgående borgerliga Regeringen.

Kari Lehtola Jur. kand. och direktör vid finska Planeringskommissionen för undersökningar av storolyckor. Medlem i JAIC:s finska del.

TV-intervju med bland annat Kari Lehtola i samband med reportage om Greg Bemis dykningar.

Läs TT-telegram från 10 september 1996
Läs TT-telegram från 19 september 1996
Sten Levander Sjökapten som värvades till Estline för att vara befälhavare på Nordestonia. Han var med och byggde upp färjeverksamheten.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Levander.
Eva Lindau Pressekreterare hos kommunikationsminister Ines Uusmann.

Läs minnesanteckningar från samtal mellan Lindau och Analysgruppen.
Jan Lindberg Överläkare, svenska ID-kommissionen. Han var involverad i Sjöfartsverkets utredningar om bärgning.
Silver Linde Vaktmatros på M/S Estonia som räddades.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Linde.

Läs TT-telegram från 6 oktober 1994
Göran Lindmark Informationschef vid Styrelsen för psykologiskt försvar och projektledare för projektet Estoniasamlingen.

Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde som myndighet vid utgången av år 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen ligger från och med den 1 januari 2009 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ulrik Lindfors Läkare som deltog i räddningsarbetet från helikopter.
Lyssna till ett tv-inslag om räddningsarbetet där bland annat han intervjuas.
Gisela Lindstrand Pressekreterare hos statsminister Ingvar Carlsson.

Klicka här för att lyssna till ett samtal mellan Analysgruppen och Ingvar Carlsson (fd statsminister) samt Lindstrand.
Tomas Lindstrand Chefsåklagare vid Stockholms tingsrätt. Han ledde förundersökningen om M/S Estonias förlisning.

Läs utskrift av samtal rörande förundersökningen mellan Lindstrand, Uno Hagelberg och en sekreterare i Analysgruppen.

Läs TT-telegram från 24 maj 1996
Läs TT-telegram från 18 februari 1998
Anders Lindström Ordföranden i Sjöfolksförbundet vid tiden för M/S Estonias haveri. Ledamot i Etiska rådet. Senare generaldirektör vid Sjöfartsverket.

TV-inslag från den 29 september 1994 med intervju av bland annat Lindström, där han berättar om hanteringen av sjösäkerhetsfrågor i Estland (senare delen av inslaget).

Läs TT-telegram från 7 oktober 1994
Läs TT-telegram från 27 september 1995
Kjell Lindström Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen med visst samordningsansvar för Estoniafrågan.
Odd Lundkvist F.d. ordförande för AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning).

Läs TT-telegram från 6 april 1995
Lars Magnusson Rättschef på UD vid tiden för haveriet. Han var bland annat engagerad i förhandlingarna med andra länder beträffande gravfriden. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Magnusson.
Mats Malmberg Styrman på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Andi Meister Transport- och kommunikationsminister i Estland när M/S Estonia förliste. Ordförande i den internationella haverikommissionen till den 17 april 1996.

Läs TT-telegram från 1 mars 1996
Läs TT-telegram från 2 juli 1996
Läs TT-telegram från 22 juli 1996
Läs TT-telegram från 18 augusti 1997
Jaan Metsaveer Fil.dr. professor vid Tallinns tekniska universitet. Medlem i internationella haverikommissionens estniska del från 28 oktober, 1997.
Hans Modig Befälhavare på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Esa Mäkelä Befälhavare på M/S Silja Europa. Mäkelä utsågs till ”on scene commander” och ledde räddningsaktionerna under olycksnatten.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Mäkelä.

Läs TT-telegram från 28 september 1994
Lars Mäki Befälhavare på M/S Isabella under olycksnatten, då M/S Estonia förliste. Han var för övrigt en av de första befälhavarna för M/S Viking Sally (senare M/S Estonia).
Priit Männik Jur. kand. stf generaldirektör för estniska polisen. Medlem i internationella haverikommissionens estniska del från 16 april, 1996 t.o.m. 27 oktober, 1997.
Håkan Mörnstad Rättsodontolog som deltog i utredning om de rättsmedicinska förutsättningarna i händelse av bärgning av de omkomna.
Enn Neidre Sjökapten och chef för den operativa avdelningen vid Estonian Shipping Company. Medlem i den internationella haverikommissionens estniska del t.o.m. 16 april, 1996.

Läs TT-telegram från 5 maj 1996
Peter Nobel Jur. dr. som den 8 november 1994 fick Regeringens uppdrag att vara särskild utredare för information och vägledning till anhöriga med anledning av Estoniakatastrofen.

Läs TT-telegram från 22 november 1994
Läs TT-telegram från 18 januari 1995
Olle Noord Sjökapten, United Tankers. Svensk expert i den svenska delen av JAIC till och med den 15 juni 1997.
Conny Nordin Professor i allmänpsykiatri och hovpredikant. Ledamot av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Jan Nygren Samordningsminister 1994-97 med vissa uppgifter i samband med M/S Estonias förlisning.

Klicka här för att se presskonferens den 19 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och samordningsminister Jan Nygren meddelar att Sjöfartsverket fått i uppdrag att ge en samlad bild som ger underlag för nödvändiga beslut om bärgning.
Sigfrid Nyroos Linjelots på Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Mats Odell Kommunikationsminister i den avgående expeditionsministären när M/S Estonia förliste.

Klicka här för att se Regeringens presskonferens 28 september 1994 med dåvarande statsminister Carl Bildt och kommunikationsminister Mats Odell.
Läs minnesanteckningar från samtal mellan Odell och Analysgruppen.

Läs TT-telegram från 30 september 1994
Läs TT-telegram från 1 oktober 1994
Mikael Odenberg Försvarsminister med ansvar för Estoniafrågan från hösten 2006 till hösten 2007.
Jan Olsson Kriminalkommissarie med uppdrag att lämna en rapport över kriminaltekniska åtgärder som måste beaktas i händelse av upptagning av kroppar från M/S Estonia.
Ander Paeorg Estniska anhörigföreningen Memento Mare.
Kalle Pedak Sjökapten och generaldirektör vid estniska sjöfartsmyndigheten. Estnisk observatör i JAIC.
Antti Penttilä Rättsläkare, finska ID-kommissionen.
Göran Persson Statsminister i Sverige 1996-2006. 1994 var han tillträdande finansminister.

Se och hör intervju med Göran Persson i TV-reportage om Greg Bemis dykningar i september 2000.

Se även ett bildspel från minneshögtiden på Djurgården i Stockholm den 28 september 2004, där Persson deltog.

Läs TT-telegram från 17 april 1996
Läs TT-telegram från 19 juni 1996
Magnus Persson Statssekreterare på Kommunikationsdepartementet 1994-97.
Kajsa af Petersén Projektledare vid Statens konstråd angående minnesvården på Djurgården i Stockholm.
Benny Pettersson Lots som lotsat M/S Estonia vid ett flertal tillfällen och som bland annat utfrågats om kaptenens på M/S Estonia kompetens.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Benny Pettersson m.fl.
Lars-Olof Pettersson Lots som lotsat M/S Estonia vid ett flertal tillfällen och som bland annat utfrågats om kaptenens på M/S Estonia kompetens.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Lars-Olof Pettersson m.fl.
Aavo Piht Avbytarkapten på M/S Estonia. Han omkom vid fartygets förlisning.

Läs TT-telegram från 4 oktober 1994
Jutta Rabe Tysk journalist som engagerat sig i Estoniafrågan. Hon har tagit initiativ till två dykexpeditioner vid vraket och producerat en film om haveriet

TV-intervju med Jutta Rabe (på engelska) i samband med hennes och Greg Bemis dykningar vid Estonia hösten 2000. Se även TV-inslag där Jutta Rabe intervjuas per telefon (på tyska) i samband med nya gravfridskränkningar under augusti 2001. En representant för finska kustbevakningen intervjuas också (på finska).

Läs TT-telegram från 8 december 2000
Läs TT-telegram från 23 augusti 2001
Harri Rahikka Förste poliskommissarie. Expert i finska delen av JAIC och kontaktperson för finska polisen.
Klaus Rahka Tekn.dr. Expert i JAIC:s finska del.
Seppo Rajamäki Fil.mag. Expert i finska delen av JAIC.
Thomas Rasmusson Maskinchef som var anställd på Nordström & Thulin. Han var med vid omflaggningen av fartyget och tjänstgjorde som ”rådgivande” maskinchef på M/S Estonia.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Rasmusson.
Per Ringhagen Sjökapten som var med vid uppbyggnaden av Estline AB. Han var befälhavare på M/S Nordestonia, föregångaren till M/S Estonia.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Ringhagen.
Hans Rosengren Sjökapten, sjöoperativ utredningschef vid Statens haverikommission. Medlem i svenska delen av JAIC.

Läs TT-telegram från 10 november 1994
Frank Rosenius Viceamiral som ledde en förstudie om M/S Estonias sjunkförlopp, vilken överlämnades till Styrelsen för psykologiskt försvar den 28 mars 2003.

Läs TT-telegram från 16 april 2003
Ola Rutgersson Professor i skeppsteknik, Chalmers tekniska högskola, som deltagit i SSPA:s sjunkförloppsstudie.

Läs TT-telegram från 12 november 2000
Eva Sahlin Mentalsköterska och avdelningsdirektör vid Socialstyrelsen. Ledamot i Etiska rådet.
Mona Sahlin Statsråd med ansvar för Estoniafrågor 1997-2006.

TV-inslag från Mona Sahlins presskonferens den 11 februari 1999 där hon avvisar förslag om att bärga Estonia.
Lyssna också till ett TV-samtal mellan statsrådet Mona Sahlin och SEA:s Lennart Berglund angående regeringsbeslutet att inte bärga omkomna, del 1 och del 2
Läs vidare om bärgningsfrågan under rubriken Bärgning/skydd

Läs TT-telegram från 8 december 2000
Läs TT-telegram från 8 januari 2001
Läs TT-telegram från 12 februari 2001
Läs TT-telegram från 16 mars 2001
Christina Salomonson Departementsråd vid Försvarsdepartementet som ledde en beredningsgrupp med anledning av Analysgruppens förslag.
Bengt Schager Fil. mag. Expert i JAIC:s svenska del.

Schagers medverkan i Haverikommissionen nämns här, i ett TV-reportage från 3 december 1997.

Läs TT-telegram från 22 september 1997
Läs TT-telegram från 30 november 1997
Läs TT-telegram från 7 mars 2001
Jan-Olof Selén Departementsråd vid Kommunikationsdepartementet och chef för den enhet där frågor om M/S Estonia hanterades. Generaldirektör och chef för Sjöfartsverket från år 2000. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Selén och Analysgruppen.
Teijo Seppelin Styrman på Silja Europa under olycksnatten och den som tog emot May-day-anropet från M/S Estonia.

Här kan du lyssna till hur Seppelin svarar på nödanropet från M/S Estonia, del 1 respektive del 2.
Henrik Sillaste Systemtekniker på M/S Estonia, som lyckades rädda sig.
Magnus Sjöberg F.d. regeringsråd som på Regeringens uppdrag utredde arbetet med sjösäkerhet inom Sjöfartsinspektionen.

Läs TT-telegram från 2 oktober 1994
Läs TT-telegram från 17 mars 1995
Läs TT-telegram från 22 april 1995
Åke Sjöblom Sjöfartsinspektör som hösten 1994 ledde utbildning av sjöfartsinspektörer i Tallinn. Sjöblom ledde den övningsinspektion som gjordes på M/S Estonia samma dag som fartyget avgick på sin sista resa.

Se TV-intervju med Åke Sjöblom, där han berättar om övningsinspektionen på Estonia.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Sjöblom.

Läs TT-telegram från 28 september 1994
Läs TT-telegram från 1 oktober 1994
Staffan Sjöling Civilingenjör som deltog i en förstudie om M/S Estonias sjunkförlopp, vilken överlämnades till Styrelsen för psykologiskt försvar den 28 mars 2003.

Läs mer om förstudien här.
Veikko Sjölund Överstyrman på Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Stig Skoglund Helikopterpilot som deltog i räddningsarbetet.
Ta del av en intervju med piloten i SVT.
Yrsa Stenius Journalist och författare. Ledamot i Etiska rådet.
Bengt Erik Stenmark Chef för Sjöfartsinspektionen när M/S Estonia förliste.

Läs TT-telegram från 29 september 1994
Börje Stenström Civilingenjör och sjöteknisk utredningschef vid Statens haverikommission. Medlem i svenska delen av JAIC. Stenström avled 25 februari, 1997.

Hör Börje Stenströms kommentarer till sekvenser från dykfilmer, från 15 december 1994.
Stenströms medverkan i Haverikommissionen nämns här, i ett TV-reportage från 3 december 1997.

Läs TT-telegram från 17 oktober 1994
Läs TT-telegram från 18 december 1994
Läs TT-telegram från 11 mars 2001
Mats Stormblad Styrman på M/S Isabella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Inger Strömbom Pressekreterare på Kommunikationsdepartementet när M/S Estonia sjönk. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Inger Strömbom och Analysgruppen.
Stig Strömholm Professor emeritus och f.d. rektor för Uppsala universitet. Ledamot i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Roland Ståhl Polisöverintendent vid Rikspolisstyrelsen. Ståhl ledde den svenska identifieringskommissionen som arbetade efter M/S Estonias förlisning. Han avled 1999.

Läs Roland Ståhls dagboksanteckningar från dagarna kring olyckan.
Lyssna på Analysgruppens samtal med Ståhl, den 28 maj 1998.
Reino Sundell Överstyrman på M/S Mariella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Emil Svensson Kommendör och säkerhetspolitisk rådgivare åt avgående statsminister Carl Bildt. Han deltog i mötet i Åbo 29 september 1994 där statsministrarna i Estland, Finland och Sverige enades om att tillsätta en gemensam haverikommission.
Björn von Sydow Talman 2002-2006. Framträdde som talare vid minneshögtiden på Djurgården i Stockholm den 28 september 2004.
Karin Söder F.d. utrikesminister och riksdagsledamot. Ordförande för Rädda Barnen när M/S Estonia förliste. Ledamot i Etiska Rådet.

Läs TT-telegram från 12 november 1998
Andres Tammes Tredjestyrman på M/S Estonia.
Pierre Thiger Passagerare på M/S Estonia som räddades.

Lyssna på samtal mellan Thiger och Haverikommissionens dåvarande chef Olof Forsberg, den 14 oktober 1994.
Lars Tomth Utredningssekreterare vid Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Sten Tolgfors Försvarsminister med ansvar för Estoniafrågor från 5 september 2007.
Margus Treu Tredjemaskinist på M/S Estonia som räddades.

Lyssna på Haverikommissionens samtal med Treu, den 30 mars 1995.

Läs TT-telegram från 3 oktober 1994
Rolf Tufvesson Planeringschef på Kommunikationsdepartementet vid tiden för M/S Estonias förlisning. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Tufvesson.
Jan-Erik Törnqvist Styrman på Silja Symphony under olycksnatten.
Jan-Tore Thörnroos Befälhavare på M/S Viking Mariella. Mariella var det fartyg som anlände först till haveriplatsen.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Thörnroos.

Läs TT-telegram från 5 oktober 1994
Ines Uusmann Kommunikationsminister och ansvarig för frågor kring M/S Estonia under perioden oktober 1994 till 1997.

Klicka här för att se presskonferens 11 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och Sjöfartsverkets juridiske chef Johan Franson presenterar Sjöfartsverkets utredning om de tekniska och legala förutsättningarna för att bärga fartyget.
Klicka här för att se presskonferens den 19 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och samordningsminister Jan Nygren meddelar att Sjöfartsverket fått i uppdrag att ge en samlad bild som ger underlag för nödvändiga beslut om bärgning.
Se TV-inslag från presskonferens med Ingvar Carlsson och Ines Uusmann, från den 15 december 1994 i anslutning till regeringsbeslutet att inte bärga Estonia
Klicka här för att se presskonferens den 19 juni 1996 där Ines Uusmann meddelar att övertäckningsarbetet vid M/S Estonia ska avbrytas.

Läs TT-telegram från 15 december 1994
Läs TT-telegram från 14 september 1995
Läs TT-telegram från 14 september 1995
Läs TT-telegram från 19 juni 1996
Gunilla Upmark Jur. kand. Sekreterare i Peter Nobels utredning för information och vägledning till anhöriga med anledning av Estoniakatastrofen.
Petri Valanto Projektledare för HSVA, det tyska konsortiets sjunkförloppsstudie.

Läs mer om HSVA och deras slutrapport här.
Aarne Valgma Chef för den estniska motsvarigheten till svenska Sjöfartsverket, vid tiden för M/S Estonias haveri.
Pirjo Valkama-Joutsen Fil mag och administrativ chef vid Centralen för undersökning av olyckor i Finland. Administrativ sekreterare i finska delen av JAIC.
Birgitta Wallström Politiskt sakkunnig på Kommunikationsdepartementet med ansvar för Estoniafrågor. Sekreterare i Etiska rådet. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Wallström.
Maria Walander Dalayman Projektledare vid Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Aet Varik Fil.kand. vid estniska Transport- och kommunikationsministeriet. Administratör i JAIC.
Drascos Vassalos Professor i skeppsteknik University of Strathclyde som deltagit i SSPA:s sjunkförloppsstudie.
Marianne Wastesson Huvudsekreterare i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Lars Weisaeth Professor i psykiatri, sakkunnig åt bl.a. Sjöfartsverket.
Gunnar Weman Sveriges ärkebiskop vid tiden för M/S Estonias förlisning.

Läs TT-telegram från 28 september 1994
Läs TT-telegram från 9 november 1994
Läs TT-telegram från 13 november 1994
Läs TT-telegram från 9 maj 1995
Bertil Werkström Ärkebiskop emeritus. Ledamot i Etiska rådet.
Bo Wide Kriminalkommissarie som var närvarande vid dykningarna på M/S Estonia i december 1994.
Andres Vihmar Purser ombord på M/S Estonia som lyckades rädda sig.

Lyssna till JAIC:s samtal med Vihmar.
Henning Witte Advokat som bland annat drivit en rättslig process för ett antal anhörigas räkning i Frankrike. Witte var engagerad av anhörigföreningen DIS (Den internationella stödgruppen), men med tiden uppstod motsättningar mellan advokaten och uppdragsgivarna. Witte har drivit tesen att M/S Estonia utsattes sabotage.

Läs TT-telegram från 16 september 1996
Läs TT-telegram från 10 mars 1997
Per Zetterquist Pressekreterare på Statsrådsberedningen vid tiden för M/S Estonias förlisning. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Zetterquist.
Carl Gustaf Åkerhielm Trafikchef på Estline AB.

I ett TV-inslag från den 28 september 1994 gör Åkerhielm ett kort uttalande, angående övningsinspektionen.
Lars Ångström Fd riksdagsledamot för Miljöpartiet som engagerat sig i Estoniafrågan.
Peter Örn F.d. generalsekreterare för Röda korset. Ordförande för Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.

Se TV-inslag om Regeringens beslut, att avvisa Analysgruppens förslag att bärga omkomna.
Se TV-intervju där Peter Örn kommenterar Regeringens beslut, att inte bärga M/S Estonia.

Läs TT-telegram från 12 november 1998
Läs TT-telegram från 10 februari 1999
Mikael Öun Ordförande i Neptunus, föreningen för dem som överlevde M/S Estonias haveri.