Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

I oktober 1996 fick SPF Regeringens uppdrag att vara statens kontaktorgan för anhöriga till dem som omkom vid M/S Estonias förlisning. Sedan september 1997 omfattas uppdraget även av dem som överlevde katastrofen.

I regeringsuppdraget ingick att dels förmedla information till de anhöriga och överlevande, dels ta emot deras synpunkter i olika frågor med anknytning till Estoniakatastrofen. Synpunkterna har vidareförmedlats till berörda myndigheter och regeringskansliet.

Den 19 april 2001 uppdrog Regeringen till SPF att samla in och sammanställa uppgifter med anknytning till M/S Estonias förlisning i en informationsbank. SPF valde att lösa uppgiften genom att samla in och sammanställa materialet i en databas och så långt möjligt göra den tillgänglig på Internet (Estoniasamlingen).

I och med att SPF upphörde den 31 december år 2008 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvaret för Estoniasamlingen från och med den 1 januari 2009.

Här kan du läsa mer om SPFs uppdrag med anknytning till M/S Estonia.

SPF är arkivbildare för:

  • 521 dokument
  • 18 kartor/ritningar
Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Klicka här för mer information om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som övertagit bland annat SPF:s uppgifter.