Skisser/ritningar över vissa däck på M/S Estonia

På denna sida återfinns skisser över de viktigaste däcken där passagerare rörde sig på M/S Estonia. De röda prickarna utvisar var överlevande passagerare befann sig vid haveriets inledning.

Genom att klicka på skisserna kan man öppna delförstoringar av dem.

Bryggan

Däck 1


Däck 4


Däck 5


Däck 6


Däck 7


Däck 8