ESTONIA HADE MER ÄN 1 000 PASSAGERARE

STOCKHOLM (TT)

Antalet dödsoffer i Estoniakatastrofen kan vara 911, enligt uppgifter sent på torsdagskvällen. Då ändrades siffran över antalet passagerare på den estniska regeringens lista till 1 051, drygt 200 fler än som angivits tidigare. - Det beror bland annat på att barn under fem år inte registrerats och räknats in tidigare, förklarade Estlands inrikesminister Heiki Arike på en presskonferens i Tallinn.

Den passagerarlista som den estniska regeringen tagit fram och som räddningsledningen i Åbo utgår från omfattar 1 051 namn.

Det polisen har att gå efter är dels listan med de överlevande, som på torsdagen omfattade 140 namn, och - vilket skapar förvirring - en passgerarlista, som alltjämt ändras; - För en stund sedan var det en flicka som ringde och berättade att hon hade köpt en biljett i eget namn, men att det var en kompis som åkte på biljetten, berättar polisman Marina Toivonen för TT.

Sådana saker måste kontrolleras och det blir inte bättre av att det är tre länder inblandade. När anhöriga ringer uppmanar polisen dem att skicka in saker som kan underlätta identifieringen av de saknade.

Enligt Estline finns det en lista med 982 namngivna personer, av dessa är 791 passagerare och 191 personer i besättningen. - Listan inkluderar även småbarn, försäkrade Karl Gustaf Åkerhielm vid en presskonferens på torsdagen. Inrikesminister Heiki Arike är inte nöjd med ordningen i rederiet Estlines passagerarlista, rapporterar TT:s utsände i Tallinn. Det var inte bara barn som fattades i listan. Arike är lika missnöjd med informationsflödet från Sverige och Finland. - Vi var tvungna att sända vår transportminister Andi Meister till Åbo i dag för att se vad som fattades. Det var nästan omöjligt att få besked över telefon om någonting. Som exempel nämndes att det första planet med elva överlevande ester som kom från Stockholm anmäldes så sent att esterna knappt hann ordna fram bussar till flygplanet. - Men jag vill samtidigt tacka Finland och Sverige för ett storartat räddningsarbete tillade Arike.

I onsdags fanns uppgifter att den ene av Estonias två kaptener, Aavo Piht, skulle ha räddats. Men uppgiften verkar inte stämma. - Vi har inga spår efter honom, varken i Finland eller i Sverige, säger estniska sjöfartsverkets chef kapten Kalle Pedak. Vi har sökt honom genom alla tänkbara kanaler utan resultat.

Av de 63 överlevande som vårdats på sjukhus i Finland kunde alla utom 12 skrivas ut under torsdagen.

Endast tre patienter av de 31 som vårdats på Södersjukhuset fanns på torsdagen kvar för medicinsk vård. Ingen av dem är allvarligt skadad.

Av räddade på Södersjukhuset är 16 estländare. De har flyttats över till en psykiatrisk avdelning. Den estniska ambassaden arbetar med att hjälpa dem med hemresa till Estland.

När arbetet vid haveriplatsen avbröts sent på torsdagskvällen hade 91 kroppar hittats.

Rättsläkaren Antti Jääskeläinen säger att identifieringsarbetet blir svårt, eftersom man inte har den kompletta passagerarlistan. På universitetssjukhuset kommer en speciell informationscentral att upprättas.