YTTERLIGARE TOLV SVENSKA ESTONIAOFFER REGISTRERADE SOM DÖDA

STOCKHOLM (TT)

Nu är samtliga 522 svenska offer för Estoniakatastrofen registrerade som döda.

Riksskatteverket offentliggjorde på onsdagen de tolv sista namnen.

Registreringen i folkbokföringen innebär att de anhöriga slipper vänta i två år på att en dödförklaring ska göras i tingsrätten.

De 522 namnen innefattar de 40 svenskar som återfunnits och identifierats, samt de svenskar som fanns med på passagerarlistan. Bland de 522 namnen finns även de svenskar som inte finns med på någon lista, men som polisen genom utredning med säkerhet vet fanns ombord under katastrofnatten.

Därmed är alla svenskar som fanns ombord registrerade som döda. De 40 återfunna är dessutom dödförklarade på sedvanligt sätt. - Några oklara fall arbetar vi inte med, säger Nils G Danielsson vid polisens id-kommission. Nu vidtar arbetet för den svenska, estniska och finländska polisen att komma fram till hur många som fanns ombord totalt sett. - Uppgifterna varierar mellan 1 005 och 1 055, vi ska tillsammans försöka fixera ett tal. Här följer namnen på de tolv svenskar som nu har registrerats som döda. Alla var folkbokförda i Sverige.

Carl Olof Ingvar Almquist, 55, Djursholm

HICHAM BEN HAMOU, 29, HANINGE

MOHAMED BEN TOUNSI, 21, ÄLTA

KARL BORGH, 65, SOLLEFTEÅ

Birgit Elisabet Gustavsson, 52, Västerås

Carola Emmy Christina Jansen, 29, hemort okänd

REET LUIGELA, 51, MÄRSTA

LENNART MÖLLER, 67, STRÄNGNÄS

Fritz Oskar Ferdinand Nilsson, 70, Sollefteå

LEV PRIMAKOV, 37, FARSTA

Friedrich Mairold Söster, 67, Vårby