ETISKA RÅDET SÄGER NEJ TILL BÄRGNING

STOCKHOLM (TT)

Ett enigt etiskt råd kommer tidigt på måndagsmorgonen att föreslå regeringen att Estonia inte skall bärgas. - Det här är det absolut svåraste beslut jag varit med om att fatta, säger Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström, en av medlemmarna i rådet, till TT.

Anders Lindström vill inte avslöja exakt vad det står i rapporten som det etiska rådet överlämnar till kommunikationsminister Ines Uusmann klockan kvart över åtta på måndagsmorgonen. Men han berättar mycket detaljerat hur han själv resonerat efter katastrofen. - Dagarna efter katastrofen krävde jag å sjöfolkets vägnar att fartyget skulle bärgas både för att få veta varför hon sjönk och för att ta hand om de omkomna. - Men efterhand som tiden gått har vi fått klart för oss att man inte behöver bärga för att få reda på haveriorsaken. Och när jag tvingats sätta mig in i frågan om bärgning har jag ändrat mitt ställningstagande, säger Anders Lindström.

MYCKET TALAR MOT

Han räknar upp en lång rad faktorer som enligt hans uppfattning talar mot en bärgning: + Osäkerheten om hur många som fanns ombord och hur många som förts bort av strömmar vid katastrofen och tiden efter. - Vi tror att det kanske finns 800 kroppar kvar ombord. Men redan nu kan man konstatera att vi inte kommer att hitta alla.

+ Det är inte troligt att samtliga ickesvenskar som fanns med ombord kan identifieras. Tekniken i många länder är inte lika långt framme som den svenska.

Esterna ifrågasätter - Det betyder att vi, vid en bärgning eller om vi på ett annat sätt tar hand om kropparna, tvingar många anhöriga till en långvarig osäkerhet om vad som hänt med deras anhöriga. Många kommer aldrig att få något svar.

+Estonia är ett estniskt fartyg som ligger på internationellt vatten i den finländska ekonomiska zonen. - Esterna har inte bett oss bärga och det finns ingen opinion i Estland för en bärgning. Kanske finns det till och med ett motstånd mot bärgning eftersom man på den sidan lyst frid över graven. - Jag har förstått att esterna ifrågasätter hela den svenska diskussionen om bärgning och frågar med vilken rätt vi gör detta.

Sargade kroppar + Kropparna som finns kvar ombord kommer att bli oerhört sargade vid en bärgning. Ett par hundra kroppar kan tas upp med dykare men resten finns kvar ombord när färjan måste vändas före lyftet.

+ "Det makabra skådespel" som väntar när Estonia kommer till ytan. - När vattnet är utpumpat skall kriminalteknikerna in och ta hand om mängder av mänskliga rester i snabb förruttnelse. - Jag är rädd att detta är så påfrestande för samtliga inblandade, att jag är mycket tveksam till om det över huvud taget går att genomföra, säger Anders Lindström. + Identifieringsarbetet kommer att kräva oerhörda resurser under lång tid.

Psykiska påfrestningar - Det är helt klart så att många av dem som kommer att jobba med bärgning och identifiering får psykiska problem. De tvingas ta hand om trasiga rester av människor i en omfattning som aldrig tidigare gjorts i fredstid. - Jag tror inte att detta skall göras, sammanfattar Anders Lindström och låter mycket trött. - Jag tror att det skulle vara en fruktansvärd tid för alla inblandade, anhöriga och allmänhet. Och dessutom förenat med så uppenbara risker för dem som skall göra jobbet. År rådet enigt om slutsatserna? - Det finns många åsikter om de olika delarna i rapporten och det här är mina åsikter.

Är ni överens om att Estonia inte skall bärgas? - Det kommer bara en rapport och det finns inga reservationer.

Har det varit ett svårt arbete? - Fruktansvärt. Det här är det absolut svåraste beslut jag varit med om att fatta.

Anders Lindström är mycket medveten om att det nu väntar en kritikstorm från de anhöriga som högljutt krävt en bärgning. - Jag vet att det är oerhört känsligt för många anhöriga, men likväl måste man säga sanningen.