TUSENTALS BAR LJUS TILL ESTONIAS MINNE I TALLINN

TALLINN (TT)

Tusentals människor samlades på onsdagskvällen vid Stora Strandporten i Tallinn, den plats vid stadsmuren där ett enkelt träkors rests till minne av Estoniakatastrofen för ett år sedan.

De bar ljus till minnesplatsen i en tyst och värdig manifestation till minne av de människor som följde färjan i djupet.

Inga tal skulle hållas och akten fortskred under sorgemusik medan skymningen föll allt tätare över Tallinns gamla stadskärna, parken vid stadsporten och hamnen. Den officiella ceremonin till katastrofoffrens minne är utsatt till torsdag middag. Estlands president Lennart Meri skall lägga ner en krans vid träkorset på sluttningen vid stadsporten. Han kommer att följas av parlamentets talman Toomas Savi, ledamöter av regeringen och Tallinns stadsfullmäktige, sjöfartens företrädare och andra som vill hedra minnet av de omkomna.

KLOCKRINGNING

Meri ha proklamerat en tyst minut när detta sker över hela Estland. Landets kyrkklockor skall ringa och i den klangen skall också blandas ljudet av Estonias skeppsklocka, bärgad och förvarad i sjöhistoriska museet, som finns i fästningstornet Tjocka Margareta intill Stora Strandporten. Estonias efterföljare, färjan Mare Balticum, avgick från Tallinn på onsdagskvällen. Den gör på natten ett uppehåll på resan till Stockholm när den är vid haveriplatsen. Motorerna stoppas, kransar sänks i havet och en tyst minut hålls. - Gudstjänster och minnestal har ju hållits redan tidigare på platsen, framhålls från rederiet. - Nu tänker vi på offren under en minuts stillhet. Men runt om i Estland hålls det många minnesgudstjänster på ettårsdagen. Så sker till exempel i staden Vöru i sydöstra Estland, som miste nästan hela sin politiska ledning vid olyckan.

MONUMENT FÖRBEREDS

Träkorset vid Stora Strandporten i Tallinn, som restes på den plats där de sörjande spontant lade ut sina blommor, ersätts så småningom av ett mera beständigt monument över Estonia och de människor som dog i olyckan.

Men hur minnesmärket skulle se ut rådde det olika meningar om. Till slut träffades en kompromiss och en tävling anordnades där inte skulpturer utan arkitektoniska skapelser dominerade. Segrare blev till slut ett förslag av Villu Jaanisoo och Jorma Mukala, kallad "Den brutna linjen". Den symboliken finns än så länge dock bara i skissform.