ESTLINE BIDRAR TILL BRAKFÖRLUST FÖR NORDSTRÖM & THULIN

STOCKHOLM (TT)

Nordström & Thulin känner fortfarande av sviterna från Estoniakatastrofen. För årets första nio månader redovisar rederiföretaget en förlust efter finansnetto på 79,3 miljoner kronor.

Sorgebarnen är intressebolagen Estline och Argonaut som bidrar med en förlust på 90 miljoner.

Bortsett från intressebolagen redovisar N & T ett rörelseresultat på 163 miljoner kronor (112) för de tre första kvartalen. Fraktmarknaden förbättrades kraftigt det tredje kvartalet men väntas falla under hösten. - Men tank- och bulkmarknaden kommer att bli bättre nästa år, säger N & T:s VD Ronald Bergman.

Men problemet för N & T ligger inte i första hand på fraktmarknaden som är relativt god. Det är färjetrafiken i hälftenägda Estline som går dåligt. Men hur stor del av de 90 miljonerna som belöper på Estline vill inte Ronald Bergman uppge.

PASSAGERARRAS

Antalet passagerare på Estlandstrafiken var under de tre första kvartalen 146 000, vilket ska jämföras med 270 000 under samma period i fjol, alltså precis före Estoniakatastrofen. Visserligen går Estline med mindre kapacitet i år i och med den mindre färjan Mare Balticum, men passagerarraset är stort, främst bland konferensresenärerna. Och överkapaciteten är alldeles för stor på Östersjön, menar Ronald Bergman: - Båtar kommer att försvinna i Östersjötrafiken, det är jag övertygad om.

SLIPPER ANSVAR

N & T kommer dock inte att dra sig ur färjetrafiken trots förlusterna i Estline. Något som de sade sig vilja göra för så sent som något halvår sedan i efterdyningarna av Estoniakatastrofen. - Det känns lättare att fortsätta nu när ansvaret för olyckan fokuserats på varvet och klassningssällskapet, säger Ronald Bergman.

Frakt- och färjetrafiken sammantaget ligger helårsprognosen på en förlust på 110-120 miljoner, enligt företaget. Då är den väntade försämringen av fraktmarknaden inräknad. Men att göra prognoser av priserna på fraktmarknaden är mycket svårt, hävdar Ronald Bergman.

Substansvärdet på basis av fartygsvärderingarna beräknas till 22 kronor per aktie före skatt vid en dollarkurs på 6:95 kronor. Vid senaste årsskiftet var motsvarande belopp 24 kronor. Olle Lindström/TT