NORDSTRÖM & THULIN GÖR BRAKFÖRLUST

STOCKHOLM (TT)

Rederiet Nordström & Thulin (N & T), redovisar en förlust före skatt på 112 miljoner kronor för 1995. Föregående år gjorde rederiet en vinst på 37 miljoner kronor.

En kraftigt minskning av antalet passagerare på Estline är en av orsakerna till den stora resultatförsämringen.

Antalet passagerare på Estline sjönk med en tredjedel 1995, jämfört med föregående år. I fjol hade rederiet 198 000 passagerare mot 281 000 1994. Estlines färja Estonia sjönk i slutet av september 1994 och före katastrofen hade Estline ett stigande antal passagerare.

N & T får fortfarande betala för Estoniakatastrofen. Under fjolåret hade rederiet kostnader och reserveringar som kunde härledas till förlisningen på 14 miljoner kronor, jämfört med 29 miljoner under 1994.

Gotlandslinjen, som är helägt av N & T, gick dock desto bättre och hade i fjol åter mer än en miljon passagerare. Trots det gav färjetrafiken en sammanlagd förlust för N & T på 19 miljoner kronor. Året innan gav färjetrafiken en vinst på 55 miljoner kronor, men då var försäkringsersättningar på 61 miljoner kronor inräknade.

I 1994 års resultat ingår också en vinst på 134 miljoner kronor från fartygsförsäljningar. Under fjolåret gjorde rederiet ingen vinst alls av fartygsförsäljningar.

Under första halvåret var tankmarknaden dålig. Det vände visserligen under andra halvan av året, men priserna för frakterna gav dock inte täckning för kostnaderna för moderna tankfartyg.

N & T äger drygt en fjärdedel av tankbåtsrederiet Argonaut. I N & T:s resultaträkning ingår Argonaut med ett underskott på 59 miljoner kronor för 1995, jämfört med ett underskott på 38 miljoner kronor för 1994.

Omsättningen var 1 046 miljoner kronor under 1995, mot 816 miljoner under 1994.

Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning. I fjol fick aktieägarna en krona per aktie i utdelning. Ronald Bergman, VD och huvudägare i N & T, lämnar sin post vid bolagsstämman i april och blir då styrelseordförande. Ny VD blir Anders Berg.