Tyskt expert vill genomföra fler Estoniadykningar

Stockholm (TT)

Svenska experter avfärdar påståendet om ett hål i Estonias skrov efter att ha sett filmerna som TV4:s Kalla Fakta visade på torsdagskvällen.

Men den tyske experten Werner Hummel som var med på dykexpeditionen tycker annorlunda.

Det omtalade hålet som den tyska filmproducenten Jutta Rabe var säker på att finna och som hon påstår kan ses på filmen, avfärdas av svenska experter som analyserat filmen.

Jan Jacobsson, dykare med 30 års erfarenhet och Olle Rutgersson, professor i skeppsteknik, granskade expeditionens sammanlagt 30 timmars filmmaterial.

- Det expeditionen egentligen har hittat är kanten på den så kallade avbäraren, en skarp vinkel på Estonias skrov vid vattenlinjen, säger Olle Rutgersson.

Vill ha fler dykningar

Men Werner Hummel, som på Meyervarvets uppdrag tidigare utrett Estoniahaveriet, håller inte med:

- Jag har sett alla filmerna från expeditionen, och det är ett hål, säger han till TT på torsdagskvällen och påpekar att han inte låter sig påverkas av andras uppfattning.

Hummel anser att det som framkommit på filmerna gör det angeläget att fler dykningar genomförs för att bringa klarhet i vad som sänkte Estonia.

Hummel, Rabe och Gregg Bemis har hela tiden sagt att det tyska Meyervarvet inte har med dykexpeditionen att göra.

Var ombord

Men Kalla Fakta, som köpt sändningsrättigheterna, visade på torsdagskvällen upp en annan bild. I reportaget syns vid några tillfällen Werner Hummel ombord på Bemis fartyg One Eagle under expeditionen i augusti.

Hummel ingick i den grupp som på Meyervarvets uppdrag gjorde en egen haveriutredning. Den utredningen ansåg inte att förklaringen med Estonias bogvisir var tillfredsställande och han förklarar sin närvaro så här:

- Jag blev uppringd av Jutta Rabe som jag känt länge. Hon behövde hjälp med reservdelar och dem kunde jag ordna fram, säger han och förnekar bestämt att Meyervarvet på något sätt var inblandat i expeditionen.

Inga kroppar syns

Men det finns fler frågetecken som tas upp i programmet. Uppgifterna om att det ska finnas flera döda kroppar i närheten av vraket har inte kunnat bekräftas trots att Kalla Faktas redaktion hade blivit lovade att få ta del av de bilder som visade kvarlevorna efter Estoniaoffren.

Jutta Rabe, som tidigare har berättat att en film med kroppar finns inlåst hos en tysk notarius publicus, säger nu i stället att det finns en tre minuter lång sekvens på en film som Gregg Bemis tagit hand om.

Efter flera påstötningar fick Kalla Fakta-redaktionen en stillbild som skulle föreställa kvarlevorna efter en människa. Men kvaliteten på bilden var så pass dålig att det inte gick att se vad den förställde.