Estoniasamlingen har skapats till minne av de 852 människor som omkom då M/S Estonia förliste på Östersjön natten till den 28 september 1994Syftet med denna digitala informationsdatabas är att underlätta sökandet av den information om Estoniakatastrofen som finns tillgänglig i Sverige.

Regeringen har dock beslutat att brev från enskilda personer inte får publiceras i samlingen såvida inte de har gett särskilt tillstånd.


Aktuellt
Den framtida förvaltningen

Estoniasamlingen förvaltas från och med 1 april 2011 av Riksarkivet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortsätter att vara kontaktorgan för anhöriga och överlevande efter Estoniakatastrofen.


Driftinformation
För närvarande finns inget att rapportera.

För eventuell ytterligare information kontakta: estoniasamlingen.kra@riksarkivet.se

Bakgrund / navigation
För att underlätta din orientering i Estoniasamlingen finns här sammanfattningar som ger dig ingångar till samlingen.

Gå till Bakgrund
Gå till Olycksdygnet
Gå till Efter förlisningen
Gå till Personförteckning

Dokumentsamlingen
Här kan du söka bland det material som har samlats in. Det är en mängd dokument, digitaliserade videofilmer och ljudupptagningar från 30-talet myndigheter, organisationer och anhörigföreningar.

Gå till Dokumentsamlingen

Nyhetssök
Här kan du söka i de flöden av nyhetstelegram om Estoniakatastrofen som Tidningarnas Telegrambyrå, TT, skickat ut sedan katastrofnatten den 28 september 1994.

Gå till Nyhetssök