1997

Maj

26 maj

  • Olof Forssberg avgår som generaldirektör för Statens haverikommission och som ansvarig för den svenska representationen i JAIC. Han ersätts av Ann-Louise Eksborg, rättschef vid Försvarsdepartementet.

Juni

2 juni

3 juni

11 juni

  • Riksdagen bifaller Regeringens förslag att bidra med högst en miljon kronor till bearbetning av enkäter som skickats till anhöriga och överlevande från Ersta sjukhus psykiatriska klinik.

25 juni

Juli

10 juli

Augusti

17 augusti

September

10 september

18 september

22 september

  • Efter anmodan av SPF beslutar Regeringen att SPF:s Estoniainformation också ska omfatta överlevande. Läs regeringsbeslutet.

23 september

24 september

  • I TV 2 sänder Striptease ett program om Estoniakatastrofen. I programmet intervjuas företrädare för JAIC, Meyer-varvet, överlevande och anhöriga.

27 september

28 september

Oktober

11 oktober

December

3 december

4 december

9-11 december

.