Det främsta målet i arbetet med Estoniasamlingen har varit att skapa ett effektivt sökinstrument med vars hjälp allmänheten kan få en överblick över de stor mängder dokument rörande M/S Estonias förlisning som ingår i olika arkiv.

Dokumentsamlingen har samlats in från 30-talet olika myndigheter, organisationer och anhörigföreningar. De myndighetsanknutna handlingarna om M/S Estonia omfattar cirka 50 000 A 4-sidor. Till detta kommer också videofilmer och olika ljudinslag.

Det finns handlingar som inte kan publiceras i Estoniasamlingen på grund av bestämmelser i upphovsrättslagen, personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Bortsett från dokument som är skyddade av sekretesslagen är alla dokument sökbara. De kan erhållas i sin helhet enligt offentlighetslagstiftningen hos de myndigheter som förvarar dem i pappersform.


För att se dokumenten krävs insticksprogrammet DjVu.

Ladda ner DjVu

 
Ljud & film
Här kan du bland annat lyssna på delar av radiotrafiken under olycksnatten. Här finns utdrag ur intervjuer med överlevande, befälhavare på fartyg som deltog i räddningsarbetet, statsråd med flera.
Ljud & film

Arkivstruktur
Sök dig fram genom en arkivstruktur. . .