M/S Estonia behandlas på många olika webbplatser
M/S Estonias tragiska förlisning har engagerat många människor. Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens (JAIC) förklaring till olycksorsaken är heller inte oomstridd. Olika teorier har framförts av såväl personer inom sjöfarten som andra. Vad som en del upplever som sanning eller som trolig orsak ifrågasätts av andra.
På internet finns många webbplatser som behandlar M/S Estonias förlisning vilket visar att katastrofen och frågan om bärgning har väckt engagemang hos många människor. Det är omöjligt att göra någon värdering av innehållet på alla webbplatser. Däremot finns det ett behov av att tala om att det finns mycket material om Estoniakatastrofen på internet samt att det finns många åsikter om olycksorsaken och uppfattningar om hur denna katastrof har hanterats.
Webbadresser till berörda myndigheter:
Försvarsmaktens högkvarterwww.hkv.mil.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapwww.msbmyndigheten.se
Regeringen och regeringskanslietwww.regeringen.se
Riksdagenwww.riksdagen.se
Rikspolisstyrelsen, ID-kommissionen       www.polisen.se/inter/nodeid=15610&pageversion=1.jsp
Rättsmedicinalverketwww.rmv.se
Sjöfartsverketwww.sjofartsverket.se
Sjöhistoriska museetwww.sjohistoriska.se
Socialstyrelsenwww.sos.se
Statens Haverikommissionwww.havkom.se
Statens konstrådwww.statenskonstrad.se
Stockholms tingsrättwww.stockholmstingsratt.se
Svenska kyrkanwww.svenskakyrkan.se
Vinnovawww.vinnova.se
Åklagarmyndighetenwww.aklagare.se
Andra webbplatser om M/S Estonia:      
Axels Fartygshistoriaaxelnelson.com/skepp/Estonia.html
Estonia-Nyheterwww.estonia.kajen.com
Estonian Litigation Associationwww.elaestonia.org
Fakta om fartygwww.faktaomfartyg.se/viking_sally_1980.htm
Heiwaco ABheiwaco.tripod.com
Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA)www.seainfo.se
Sveriges Television, Öppet arkivsvt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=30352
Titanic Nordenwww.titanicnorden.com/skepp/estonia.html
Tyska utredningsgruppenwww.estonia.xprimo.de/estonia/index.html