Nyhetssök
Genom Nyhetssöket kan du söka i det nyhetsflöde om Estoniakatastrofen som skrivits av Tidningarnas Telegrambyrå (TT), som generöst har ställt sitt material till förfogande.
SPF hade förhoppningen att det i Estoniasamlingen också skulle finnas tillgång till fler tidningar samt nyhetssändningarna i Sveriges Radio, Sveriges Television (SVT) och TV 4.
Tyvärr kunde inte SPF leva upp till den ursprungliga ambitionen. Hittills har de allra flesta massmedieföretagen sagt nej med hänvisning till avtal och lagstiftning om upphovsrätten. I några fall har massmedieföretag också hävdat att Personuppgiftslagen (PUL) förhindrar spridning av uppgifter som kan inkräkta på integriteten.
Sveriges Radio har hänvisat till företagets policy att inte lämna ut eget material. Orsaken är att man då inte kan kontrollera hur det används.
PÅ SVT:s hemsida i ”SVT Play” finns ett antal TV-inslag som handlar om Estoniakatastrofen. I Estoniasamlingen finns länkar till SVT:s hemsida och inslag som behandlar Estoniakatastrofen.
Ange sökord här
Startdatum [åååå-mm-dd] t.ex. 1994-09-28
Slutdatum
 

Sök TT:s nyhetsarkiv