Isbrytaren Ale
 

Isbrytaren Ale (Sjöfartsverkets bild)
 
Isbrytaren Ale är med sina 47 meter den minsta av Sjöfartsverkets isbrytare. Hon byggdes på Wärtsilä varv i Helsingfors 1973 och har en besättning på 11 personer.
Här finns upptagning av radiokommunikationen den 17 augusti 1997 mellan Ales befälhavare och det tyska fartyget Fair Play.
När Fair Play närmade sig haveriplatsen frågade Ales befälhavare i vilken avsikt de kom och framhöll att området hade förklarats vara gravplats. Fair Play svarade att man tänkte videofilma Estonia och att avsikten inte var att störa gravfriden. Efter påstötningar från Ales befälhavare som uppmanade fartyget att avlägsna sig lämnade Fair Play området. Det har senare visat sig att Fair Play skickats dit av den tyska utredningsgrupp som Meyervarvet hade tillsatt.

Här kan du läsa mer om isbrytaren Ale.
 
Denna ljudupptagning gjordes ursprungligen till en analog ljudkassett och har i samband med digitaliseringen bearbetats för att minska brus och buller, för att öka hörbarheten.
 
Upptagning av radiokommunikation från den 17 augusti 1997. Klicka här för att läsa mer om denna incident samt andra försök till dykningar och gravfridsfrågan. 05:00
128 kbs

48 kbs
 
 
Nedan länkar till relevanta dokument i samlingen:      
 
Sjöfartsverkets information till utrikesdepartementet om isbrytaren Ales bevakning av förlisningsplatsen      
 
Sjöfartsverkets instruktion till besättningen på Ale      
 
Rapport angående övervakningen av M/S Estonias förlisningsplats      
 
Rapport från Ale om incident i juni 1995      
 
Rapport från Ale angående incidenten den 17 augusti 1997      
 
Minnesanteckningar från samtal med Ales befälhavare i maj 1998      
 
Minnesanteckningar från samtal med f.d. befälhavare på Ale      
 
Sjöfartsverkets förslag till regeringen att bevakningen med svensk isbrytare dras in den 30 december 1997. I stället bevakas förlisningsplatsen genom finsk radarövervakning.