Presskonferens den 19:e oktober 1994
 
Kommunikationsminister Ines Uusmann och samordningsminister Jan Nygren informerar att Sjöfartsverket fått i uppdrag att redovisa en samlad bild som ger möjlighet att fatta nödvändiga beslut angående bärgning.
 
Ines Uusmann berättar också att ett Etiskt råd ska tillsättas samt att Kulturministern ska ge Statens konstråd i uppdrag att komma med förslag till en nationell minnesvård.
 
Del 1
WMV
Del 2
WMV
Del 3
WMV
Del 4
WMV
Del 5
WMV
Del 6
WMV
Del 7
WMV
Del 8
WMV